Sistem omogućuje praćenje pacijenta u stomatološkoj ordinaciji:

1.zakazivanje termina (prilikom odabira željenog datuma sistem izbacuje sve zakazane termine),
2. unos terapije (sa mogućnosti dodavanje slike koja prati pregled – terapiju),
3. zubni karton (početni i trenutni - mliječni ili stalni zubi),
4. detaljnu evidenciju pacijenta (bolesti, stanje usta,napomene).
Sistem koristi šifarnik koji je usaglašen u zdravstvenim ustanovama.

 

Sistem nudi mogućnost unosa početnog zubnog kartona (status pri prvom dolasku), kao i trenutni karton koji prati terapiju pacijenta u stomatološkoj ordinaciji.Sistem koristi robusnu mssql bazu podataka i razvijen je na najvnovijoj .NET platformi te je kompatibilan na Windows 10 OS. Podržava mrežni rad (u ovisnosti od tipa licence).

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte na 061 108 857, ili 061 137 698. Nudimo mogućnost prezentacije softvera po dogovoru, kao i izmjene na aplikaciji po zahtjevu korisnika (moduli).